วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

ที่ดินรอการขาย

ตอนนี้กำลังจะมีที่ดินที่ขอนแก่น ซึ่งอยู่ไม่ห่างจาก central เนื้อที่ประมาณ 120ตารางวา